Značky kvality

„Víte, co jiného než nutriční hodnoty a složení sledovat na obalech nejrůznějších potravin?“

Tuto otázku jsem položila hodně lidem ve svém okolí a spousta z nich moc nevěděla, co více by měli sledovat. I já jsem nevěděla co odpovědět na přednášce, když byla tato otázka směřovaná k nám studentům.

Pokud jste po přečtení otázky odpověděli „značky kvality“, odpověděli jste správně. V tomto článku se na nejznámější z nich podíváme a vysvětlíme si co jaká značka znamená a jak vypadají na obalech.

Značky kvality udělované v ČR:

Klasa

Je to nejznámější celosvětová značka kvality. Je udělována od roku 2003 ministrem zemědělství. Výrobky, které nesou tuto musí vykazovat kvalitativní charakteristiky (technologie výroby, tradičnost, složení výrobku, výjimečné senzorické vlastnosti) 
ve srovnání s ostatními běžnými výrobky na trhu. Tato značka je výrobci propůjčena na 
3 roky, jde prodloužit, ale také odebrat. Seznam výrobků, které mají tuto značku kvality můžete najít na www.eklasa.cz. .

Regionální potravina

Uděluje jí ministerstvo zemědělství. Výrobek s tímto označením musí být vyroben na území kraje, ve kterém mu bylo ocenění uděleno a ze surovin z dané oblasti. Musí prokazovat jedinečnost v porovnání s běžnou produkcí tradiční recepturu, originální výrobní postup nebo využití specifické regionální potraviny. Více se můžete dozvědět na www.regionalnipotravina.cz .

Česká potravina

Logo s českou vlajkou a nápisem „Česká potravina“ nebo jen slovy „Česká potravina“ si mohou potravináři dobrovolně označit své výrobky, pokud splní dvě základní podmínky : místo výroby v České republice a také stanovený podíl českých surovin
(100 %, 75 %).

Je to značka odkazující na místo původu potraviny.

České cechovní normy

Normy stanovující kvalitativní parametry dané potraviny. Stvrzují, že firma vyrábí dle určeného technologického postupu. Jednoznačně určují, co se do daného výrobku má 
a může použít. Pro více informací http://www.cechovninormy.cz/ .

Samozřejmě existují i jiné značky kvality, které můžete najít 
na https://www.bezpecnostpotravin.cz . Já jsme zde pro Vás vybrala z mého pohledu ty nejvíce se vyskytující na obalech

A DALŠÍ…

Chráněné označení původu (CHOP)

Produkce, technologie a zpracování výrobků probíhá vždy pouze ve vymezené zeměpisné oblasti. Vlastnosti výrobků jsou převážně dány konkrétním zeměpisným prostředím s jeho přírodními a lidskými činiteli. Z českých výrobků např. žatecký chmel atd..

Chráněné zeměpisné označení (CHZO)

Musí probíhat, alespoň jedná fáze výroby ve vymezené oblasti. V ČR jsou takto zaregistrovány např. karlovarské oplatky, olomoucké tvarůžky, jihočeská niva atd..

Zaručená tradiční specialita (ZTS)

Výrobky s tímto označením mají zvláštní soubor vlastností a tradiční používání nejméně po dobu 25 let. Označení tedy zaručuje především přesnost receptury. V ČR se toto označení vztahuje na některé masné výrobky (špekáčky, lovecká salám…). 

REGISTROVANÉ VÝROBKY S EVROPSKOU ZNAČKOU https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

Biopotraviny

Tyto potraviny musí být vyrobeny v systémech ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství respektuje citlivé vztahy mezi člověkem a přírodou, zříká se ekologicky a zdravotně rizikových prostředků intenzivního, chemizovaného zemědělství. 

Světová značka kvality:

Fairtrade

Výrobky hlavně z rozvojových zemích (banány, kakao, káva, cukr, čaj, bavlna…). K pěstování a zpracování se nevyužívá levná dětská pracovní síla. Lidem se dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Za své výrobky dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy.

Principy fairtrade: spravedlivá cena, ochrana přírody, rovnoprávnost, demokracie, zákaz dětské práce a jiné https://fairtrade-cesko.cz/ .

 A teď víte vše, co jsem vám tímto článkem chtěla předat, tak hurá se svou vlastní plátěnou taškou na nákup potravin se značkami kvality!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *